РА Артур
тел.: 0885 080 066
факс: 02 / 846 84 97
office@arturmedia.com
 
ие предлагаме на своите клиенти множество актуални медийни услуги и високо ниво на обслужване в областта на медиа комуникациите:

Реклама в печатни издания (вестници и списания)

Разпространение на PR издания и листовки в периодичния печат

Радио реклама

Телевизионна реклама:
  • оптимален подбор на медии и максимално добри условия за покупка на медийно време и пространство във всички основни, национални и регионални медии на базата на двустранни договори при изгодни условия.
  • актуални и резултатни медийни решения, качествено медийно планиране, както и цялостно високо ниво на обслужване в областта на медиа комуникациите.
  • високи отстъпки за медийна реклама и публикации в пресата и електронните медии.
designed by Jumpo Press ®